Hjelp ved dødsfall

Gå direkte til minnesidene? Klikk HER!

Avskjed og sorg – når et liv er endt

Sunndal Begravelsesbyrå legger til rette for en fin og verdig avskjed, etter familiens ønsker. Vi hjelper både med formalitetene og det praktiske som må ordnes etter et dødsfall:

 • Fastsette tid og sted for gravferd i samråd med pårørende, kirkeverge,  prest/forretter og andre involverte.
 • Ordne med nødvendige papir til tingrett/politi, kirkegårdsmyndigheter, Nav osv.
 • Skaffe kiste og eventuelt urne ved kremasjon
 • Stelle, legge i kiste og transportere den døde
 • Ordne med syning av den døde og eventuelt båreandakt eller avskjedsstund
 • Hjelpe til med å utforme og sette inn dødsannonse i avisen
 • Koordinere og planlegge seremonien med prest/forretter, eventuelle solister/musikere, de ansvarlige for kirkegården og andre involverte
 • Trykke sang- og programhefter til gravferdsseremonien
 • Tilrettelegge, pynte, lede og delta i sørgehøytideligheten
 • Ordne med streaming / direkteoverføring av seremonier ved behov.
 • Ordne med nedsetting av urne
 • Formidle kontakt med lokaler og servering ved minnesamvær
 • Sette opp gravmonumenter eller hugging av nytt navn i eksisterende stein
 • Være et medmenneske i sorgen

Vi formidler bestilling av blomster, dekorasjoner og kranser. Du kan også ta direkte kontakt med Sunndalsøra Blomster i Nordmørsvegen 1 (10:00 – 17:00) for bestilling. Tlf: 469 37 699.

Covid 19 – Koronarestriksjoner – opphevet 25.09.2021

Lørdag 25. september ble alle nasjonale restriksjoner som vedrører begravelser opphevet. Vi kan dermed utføre begravelser, bisettelser og minnesamvær som normalt, uten begrensing på avstand eller antall. Det er heller ikke krav om deltakerliste for smittesporing, så vi kan da gjeninnføre vanlig kondolanseprotokoll for de som ønsker det.

Selv om restriksjonene nå er avsluttet, kan vi med fordel ta med oss noen av de gode vanene vi har lært oss:

 • god håndhygiene
 • begrense smitte til andre dersom vi har symptomer
 • unngå å hoste ut i luften, men heller i et papir eller i armkroken