Hjelp ved dødsfall

Gå direkte til minnesidene? Klikk HER!

Avskjed og sorg – når et liv er endt

Sunndal Begravelsesbyrå legger til rette for en fin og verdig avskjed, etter familiens ønsker. Vi hjelper både med formalitetene og det praktiske som må ordnes etter et dødsfall:

 • Fastsette tid og sted for gravferd i samråd med pårørende, kirkeverge,  prest/forretter og andre involverte.
 • Ordne med nødvendige papir til tingrett/politi, kirkegårdsmyndigheter, Nav osv.
 • Skaffe kiste og eventuelt urne ved kremasjon
 • Stelle, legge i kiste og transportere den døde
 • Ordne med syning av den døde og eventuelt båreandakt eller avskjedsstund
 • Hjelpe til med å utforme og sette inn dødsannonse i avisen
 • Koordinere og planlegge seremonien med prest/forretter, eventuelle solister/musikere, de ansvarlige for kirkegården og andre involverte
 • Trykke sang- og programhefter til gravferdsseremonien
 • Tilrettelegge, pynte, lede og delta i sørgehøytideligheten
 • Ordne med streaming / direkteoverføring av seremonier ved behov.
 • Ordne med nedsetting av urne
 • Formidle kontakt med lokaler og servering ved minnesamvær
 • Sette opp gravmonumenter eller hugging av nytt navn i eksisterende stein
 • Være et medmenneske i sorgen

Blomster kan bestilles på minnesiden, eller du kan ta direkte kontakt med Sunndalsøra Blomster i Nordmørsvegen 1 (10:00 – 17:00) for bestilling eller spørsmål. Tlf: 469 37 699.

Covid 19 – Koronarestriksjoner

– opphevet 12. februar kl. 10:00:

 • Ingen begrensninger på antall i begravelser.

 • Ikke pålagt med munnbind eller avstand.

 • Det anbefales å holde avstand til andre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer; spesielt til personer i risikogrupper.

Ellers oppfordres det til generelle forhåndsregler som:

 • god håndhygiene
 • vis hensyn utsatte personer i risikogrupper