Hjelp ved dødsfall

Avskjed og sorg – når et liv er endt

Sunndal Begravelsesbyrå legger til rette for en fin og verdig avskjed, etter familiens ønsker. Vi hjelper både med formalitetene og det praktiske som må ordnes etter et dødsfall:

 • Fastsette tid og sted for gravferd i samråd med pårørende, kirkeverge,  prest/forretter og andre involverte.
 • Ordne med nødvendige papir til tingrett/politi, kirkegårdsmyndigheter, Nav osv.
 • Skaffe kiste og eventuelt urne ved kremasjon
 • Stelle, legge i kiste og transportere den døde
 • Ordne med syning av den døde og eventuelt båreandakt eller avskjedsstund
 • Hjelpe til med å utforme og sette inn dødsannonse i avisen
 • Koordinere og planlegge seremonien med prest/forretter, eventuelle solister/musikere, de ansvarlige for kirkegården og andre involverte
 • Trykke sang- og programhefter til gravferdsseremonien
 • Tilrettelegge, pynte, lede og delta i sørgehøytideligheten
 • NYHET: Ordne med streaming / direkteoverføring av seremonier. Profesjonelt utført av Jan Erik Myren
 • Ordne med nedsetting av urne
 • Formidle kontakt med lokaler og servering ved minnesamvær
 • Sette opp gravmonumenter eller hugging av nytt navn i eksisterende stein
 • Være et medmenneske i sorgen

Vi formidler bestilling av blomster, dekorasjoner og kranser. Du kan også ta direkte kontakt med Sunndalsøra Blomster i Nordmørsvegen 1 (10:00 – 17:00) for bestilling. Tlf: 469 37 699.

Covid 19 – Coronarestriksjoner

I disse tider legger lokale og nasjonale smitteværntiltak noen begrensinger for hvordan vi kan gjennomføre en begravelse. Alle vi som er hjelpere ved en seremoni, gjør vårt ytterste for at seremonien likevel skal bli så fin og verdig som mulig. Ved behov kan vi også i samarbeid med Jan Erik Myren ordne med streaming / direkteoverføring av seremonier. Se en kort videosnutt om dette her.

Her er restriksjonene som gjelder fra juni 2021:

 • Nasjonalt er det lov med inntil 200 personer i begravelser og bisettelser. På grunn av kravet om 1 meters avstand, vil dette bety et mindre antall en 200 i mange lokaler. Dette avgjøres lokalt hos den enkelte arrangør (f.eks kirken) i samråd med lokal smittevernmyndighet. I Hov kirke er det satt en grense på 110 personer.
 • Det skal noteres navn og telefonnummer på alle deltagende, pga. eventuell smittesporing. Listen oppbevares på kirkekontoret og makuleres etter 14 dager.
 • Personer med luftveissymptomer må holde seg hjemme.
 • Vask hendene før du kommer.
 • Alle som kommer må sprite hendene ved ankomst, flaske står utplassert i gangen.
 • Husk å ta sitteplass slik at du holder minimum 1 meter avstand til andre enn egen familie.
 • Unngå hosting, men om du må, gjør det i et tørkle eller albuen, ikke i hendene eller ut i luften.
 • Håndhilsing og klemming hører naturlig hjemme i en slik anledning, men nå må vi vente med det, og finne andre alternativer å vise medfølelse på.

Her er link til folkehelseinstituttet sine nasjonale retningslinjer.