Hjelp ved dødsfall

Gå direkte til minnesidene? Klikk HER!

Avskjed og sorg – når et liv er endt

Sunndal Begravelsesbyrå er der når det trengs. Vi bidrar både med praktisk hjelp og veiledning i dagene etter et dødsfall og legger til rette for en fin og verdig avskjed, etter familiens ønsker og behov.

Under er eksempler på hva vi gjerne ordner med:

 • Fastsette tid og sted for gravferd i samråd med pårørende, kirkeverge,  prest/forretter og andre involverte
 • Hjelpe med nødvendige papirer og meldinger til offentlige instanser
 • Skaffe kiste og eventuelt urne ved kremasjon
 • Stelle, legge i kiste og transportere den døde
 • Ordne med syning av den døde og eventuelt båreandakt eller avskjedsstund
 • Hjelpe til med å utforme og sette inn dødsannonse i avisen
 • Koordinere og planlegge seremonien med prest/forretter, eventuelle solister/musikere, de ansvarlige for kirkegården og andre involverte
 • Trykke sang- og programhefter til gravferdsseremonien
 • Tilrettelegge, pynte, lede og delta i begravelsen / bisettelsen
 • Ordne med streaming / direkteoverføring av seremonier ved behov
 • Formidle kontakt med lokaler og servering ved minnesamvær
 • Sette opp gravmonumenter eller hugging av nytt navn i eksisterende stein
 • Være et medmenneske i sorgen

Blomster kan bestilles på minnesiden, eller du kan ta direkte kontakt med Sunndalsøra Blomster i Nordmørsvegen 1 (10:00 – 17:00) for bestilling eller spørsmål. Tlf: 469 37 699.

 

Covid 19 – restriksjoner ble opphevet 12. februar 2022.