Om oss

Sunndal Begravelsesbyrå har lange tradisjoner i Sunndal. Ola Hals drev byrået fra 1986 frem til sønnen Olav tok over driften i 2014. Ola er fremdeles med som ekstrahjelp innimellom.

Sommeren 2023 ble Kristine Drøpping med på laget og vil vikariere regelmessig. Kristine har bakgrunn som sykepleier og driver gård på Drøpping sammen med sin mann Sigbjørn.

I Sunndal disponerer byrået bårehuslokalene på Kirketunet til samtaler og syninger, men kommer også hjem til pårørende for samtaler og planlegging dersom ønskelig. Byrået administreres fra hovedkontoret på gården Hals.

Sunndal Begravelsesbyrå er tilsluttet Virke Gravferd, tidligere begravelsesbyråenes forum, som gir oss etiske og faglige forpliktelser. Vi ønsker å møte pårørende med medmenneskelighet, profesjonalitet og respekt.