Om oss

Vi har lang erfaring som begravelsesbyrå i Sunndal. Ola Hals overtok Sunndal Begravelsesbyrå i 1986 og sønnen Olav overtok driften i 2014. Ola med sin lange erfaring vil bidra som driftsrådgiver og ekstrahjelp ved behov.

I Sunndal disponerer byrået bårehuslokalene på Kirketunet til samtaler og syninger, men kommer også hjem til pårørende for samtaler og planlegging dersom ønskelig. Byrået administreres fra hovedkontoret på gården Hals.

Sunndal Begravelsesbyrå er tilsluttet Virke Gravferd, tidligere begravelsesbyråenes forum, som gir oss etiske og faglige forpliktelser. Vi møter pårørende med medmenneskelighet, profesjonalitet og respekt.