Priser

Hva koster en begravelse?

*Se hva en vanlig begravelse for 2024 koster, last ned eksempel på en vanlig begravelse her.

Gravferdstønad fra NAV, hva er det?

*I Norge gis gravferdstønad for alle under 18 år til å dekke utgifter ved gravferd med inntil kr 28.677,-

*Er avdøde over 18 år, gis behovsprøvd stønad på inntil kr 28.677,-. Gravferdsstønaden avkortes mot formue på siste skattemelding, eventuelle forsikringsutbetalinger og tjenestepensjon for måneden etter dødsfallet. Grensen for enslige er pr. 01.01.2024 kr. 28.677,- (total formue) og gifte kr. 57.354,- (felles finansformue, dvs ikke f.eks hus og bil).

*Stønaden dekker også i gitte tilfeller deler av kostnadene til bårebil, uavhengig av behovsprøving, da med en egenandel på kr. 2.868,-. Denne delen er ikke behovsprøvd, men avhenger av regler om avstander og lignende.

*Vi hjelper pårørende med slik søknad, ta kontakt dersom aktuelt.

Organisert i fagforening?

Mange har rett på forsikringsutbetaling igjennom sitt og/eller ektefellens medlemskap i fagforeninger. Ta kontakt med den aktuelle foreningen for hjelp. For de med LO-tilknyttet medlemskap, klikk her for å melde dødsfall.