Priser

Hva koster en begravelse?

*Se hva en vanlig begravelse for 2020 og 2021 koster, last ned eksempel på en vanlig faktura her.

Gravferdstønad, hva er det?

*I Norge gis gravferdstønad for alle under 18 år til å dekke utgifter ved gravferd med inntil kr 25.377,-

*Er avdøde over 18 år, gis behovsprøvd stønad. Gravferdsstønaden avkortes mot formue, eventuelle forsikringsutbetalinger og tjenestepensjon for inneværende måned etter dødsfallet eller tilsvarende. Grensen for enslige er pr. 01.01.2020 kr. 25.377,- og gifte kr. 50.754,-.

*Stønaden dekker også i gitte tilfeller deler av kostnadene til bårebil, uavhengig av behovsprøving, da med en egenandel på kr. 2.538,-. Ta kontakt for mer info.

Organisert i fagforening?

Vær klar over at mange har rett på forsikringsutbetaling igjennom sitt eller ektefellens medlemskap i fagforeninger. Ta kontakt med den aktuelle foreningen for hjelp.

For utfylling av forsikringskrav, må dokumentasjon vedlegges. Ofte kreves skifteattest/uskifteattes som kommer fra skifteretten (tingretten) etter innsendt skifteskjema.

Ved behov for ordinær dødsattest, kan denne fåes på lensmannskontoret.