Priser

Hva koster en vanlig begravelse?

*Se hva en vanlig begravelse for 2019 koster, last ned eksempel på en vanlig faktura her.

Gravferdstønad, hva er det?

*I Norge gis gravferdstønad for alle under 18 år til å dekke utgifter ved gravferd med inntil kr 23.990,-

*Er avdøde over 18 år, gis kun behovsprøvd stønad. Gravferdsstønaden avkortes mot formue, eventuelle forsikringsutbetalinger og tjenestepensjon for inneværende måned etter dødsfallet eller tilsvarende. Grensen for enslige er pr. 01.01.2019 kr. 23.990,- og gifte kr 47.980,-.

*Stønaden dekker også i gitte tilfeller deler av kostnadene til bårebil, uavhengig av behovsprøving, da med en egenandel på kr. 2.399,-. Ta kontakt for mer info.

Organisert i fagforening?

Vær klar over at mange har rett på forsikringsutbetaling igjennom sitt eller ektefellens medlemskap i fagforeninger. Ta kontakt med den aktuelle foreningen for hjelp.

For utfylling av forsikringskrav, må dokumentasjon vedlegges. Ofte kreves skifteattest/uskifteattest som kommer fra skifteretten etter gjennomført skifte. Noen godtar også dødsattest. Denne kan du få på lensmannskontoret eller kirkekontoret om lag 2 uker etter dødsfallet.